Forns d'obra de cal Sicull Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 740 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 11'750.

Coordenades:

41.98903
1.96156
413984
4649080
08255-256
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Les dues estructures es troben molt erosionades.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00062
Jordi Compte i Marta Homs

Els forns d'obra de cal Sicull es troben situats a tocar de la riera de Merlès, a la riba occidental d'aquesta, i al marge del camí que condueix a cal Sicull. Es tracta de dues estructures molt erosionades.
El forn que es troba més a l'oest conserva un forat quadrat d'aproximadament 2'5 metres per costat i la paret posterior adossada al marge. Els murs laterals i frontal es troben molt erosionats.
El forn situat al seu costat únicament conserva part del mur frontal que ha perdut el parament original deixant a la vista la tapia. Només conserva la boca de forn, molt erosionada.

Al voltant de les dues teuleries s'observen peces d'obra (rajols i teules) que probablement s'haurien produït en elles.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.