Forn d'obra de Llofrens Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector sud del terme municipal
A 3950 metres per pista forestal de la carretera BV-4401, punt quilomètric 11'100.

Coordenades:

41.96762
1.96702
414407
4646697
08255-160
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
Una part dels murs perimetrals de l'estructura s'han derruït.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 016A00010
Jordi Compte i Marta Homs

El forn d'obra de Llofrens està situat al nord-oest de la masia que li dóna nom, a mig camí entre l'anomenada masia i el nucli de Sant Pau de Pinós.
Es tracta d'un forn d'obra de planta pràcticament quadrada d'uns 510 centímetres de costat per 335 centímetres d'alçada, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb poc morter. En la façana principal conté dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra treballada, d'uns 110 centímetres de llum i un brancal central de poc més de 60 centímetres, on hi ha una data inscrita formada pels caràcters 1, 8, un triangle i 6. Al fons de les obertures d'arc rebaixat hi ha una altra petita obertura emmarcada amb monòlits de pedra treballada. L'espai interior del forn, d'uns 4 per 4 metres està parcialment cobert de vegetació.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.