Forn d'obra de Ballarons Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 1050 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'100.

Coordenades:

42.00109
1.98757
416154
4650393
08255-254
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Es troba ple d'escombraries i està parcialment enrunat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 010A00036
Jordi Compte i Marta Homs

El forn d'obra de Ballarons està situat al marge entre dos camps, uns cinquanta metres al sud de la masia que li dóna nom.
Es tracta d'un forn d'obra format per una estructura pràcticament quadrada de 420 per 480 centímetres. Interiorment està bastit amb murs d'obra vista, que a la part exterior queden reforçats amb un mur de maçoneria de pedra que actualment es troba parcialment aterrat. La façana principal del forn, per on s'introduïa el material a cremar, estava formada originalment per dues obertures o boques coronades amb una gran llinda de fusta. Actualment aquesta façana queda parcialment tapada pels enderrocs que ha generat la mateixa estructura al deteriorar-se.
Encara es troben, al voltant de l'estructura, peces d'obra provinents del forn, especialment maons de mides variables.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.