Forn de calç de Penya Blanca 1 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de la Pedrera - Urbanització La Solana III
Entre el carrer de la Pedrera i el carrer del Brasil, en una parcel·la sense edificar
345m

Coordenades:

41.37221
1.92631
410210
4580633
08295-410
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 0205717DF1800N
Adriana Geladó Prat

Forn de calç doble construït sota el nivell de circulació del carrer, en una parcel·la sense edificar. Presenta una planta rectangular i està bastit amb pedra de diverses mides sense treballar lligada amb morter de calç. A les cantonades hi ha carreus de mida gran ben desbastats. Compta amb dues boques d'arc de mig punt bastides amb pedra i maons, que donen pas a dos espais circulars interiors. El de migdia està carregat i s'observa la volta de pedra seca que deixa espai per al foc. El de tramuntana, en canvi, ha estat emblanquinat i utilitzat per a altres usos. Al costat de les boques hi ha dos contraforts que reforcen el mur. Damunt seu es conserven restes dels voladissos de teula àrab que probablement formaven part dels porxos davanters que cobrien l'estructura. Estan disposats a diferents nivells. També es conserven algunes filades de petits forats circulars sota d'aquests.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (FC010).

Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals...). És un dels darrers forns de calç que va estar en actiu al terme. La pedra s'extreïa de la pedrera que hi ha a l'altra banda del carrer. De manera excepcional, el forn està carregat de pedra per realitzar una nova cuita, tot i que finalment no es va arribar a encendre.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289 (Consulta: 12-04-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: Diputació de Barcelona, Sitxell, p. 37-38 (Inèdit). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.