Forn de calç de la Noguera Castellterçol

Moianès
La Noguera
Sobre el torrent de Fontguineu, a la riba dreta, poc abans de travessar la C-59.
650 m

Coordenades:

41.73501
2.13424
428003
4620717
08064-228
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A007000050000KS
Virgínia Cepero González

Forn de calç, parcialment destruït, de planta circular i excavat al sòl natural.
Només conserva la part interna, formada per una estructura de diàmetre circular i cilíndric, excavada al sòl. Les seves mesures aproximades són 3 m de diàmetre per uns 3 m d'alçada.
La seva datació correspon a un ventall cronològic força ampli, ja que aquest tipus d'estructures s'utilitzaven des d'època moderna, normalment associades a obres de reforma d'alguna masia i també a la necessitat de calç, fins a meitat de la dècada dels anys cinquanta del segle XX.

El forn de calç és una estructura parcialment construïda, que consisteix en una cavitat excavada en part al terreny natural, limitada lateralment per una paret engruixida de pedres, i coberta, per la part superior, amb una cúpula formada per una capa de pedres, llenya i terra. Hi ha dues obertures, una inferior, per tal d'alimentar el foc, i una superior, per tal de que surti el fum i per a dipositar-hi les pedres calcàries amb les que es fa la calç.
La cocció que permet la transformació de la pedra calcària a la calç viva es produeix a uns 1.000 ºC, i es duu a terme mitjançant feixos de llenya cremats en somort durant deu o dotze dies. La calç viva s'utilitza per a fer morter, que és la barreja de calç, sorra i grava, i es fa servir com a element d'unió del material constructiu; i la calç morta es fa servir principalment per emblanquinar les cases.
Els forns de calç van ser utilitzats des de l'època moderna fins a meitat de la dècada dels anys cinquanta del segle XX.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 52.
MAPA TOPOGRÀFIC DE CASTELLTERÇOL: https://topocastell.blogspot.com/