Forn de cal Vicentó Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Zona de cal Vicentó
  Camí de cal Vicentó, que surt del carrer Francesc Monné
  109

  Coordenades:

  41.54058
  1.90383
  408567
  4599349
  08147-181
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  XVIII
  Dolent
  Conservació molt parcial.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08146A005000310000OB
  Jordi Piñero Subirana

  Restes d'un forn de teules d'època indeterminada, situat al marge d'un camí, prop de la zona de cal Vicentó, entre el camí de la Creu i el de les Roviroles. El forn ha estat en bona part destruït per l'obertura del camí, i només en queda la part posterior. Respon a la tipologia característica dels forns d'obra: és una construcció en bona part soterrada que devia tenir, probablement, planta més o menys quadrada. Se'n conserven vestigis de la fogaina, a la part inferior, i de la cambra de cocció, a la part superior. Al costat del forn, en el mateix retall del camí, hi ha restes d'un mur que ha quedat soterrat i d'una mena d'empedrat. Al damunt d'aquests elements s'hi observa un estrat de sedimentació artificial força potent. Aquest tipus de forn és característic dels segles XVIII i XIX, però no es pot descartar que sigui més antic, ja que els forns d'època romana són de tipologia similar i, en el forn de can Singla, relativament a prop d'aquest i de les mateixes característiques, s'hi ha localitzat material d'època antiga. En tot cas, seria interessant poder localitzar materials arqueològics a l'entorn d'aquest element que poguessin donar alguna idea sobre la seva datació.