Font i bassa de Ca l'Albet Santa Maria de Miralles

Anoia
Ca l'Albet, al NE del terme
Entre la carretera C-37 i els masos de Ca l'Albet
540

Coordenades:

41.52404
1.53276
377584
4597972
08257-81
Patrimoni natural
Zona d'interès
XX
Dolent
La font està totalment perduda
Legal
NNSS Ajuntament 2002
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00200018
F. Xavier Menéndez

Surgència actualment perduda, practicada al sol. No hi ha restes visibles, excepte uns forats practicats al sól.
Uns metres més enllà en direcció Sud hi ha una bassa obrada de forma elíptica, orientada nord-sud, que recollia i recull les aigues de l'antiga font. S'observa una petita tuberia que nodreix la bassa al costat nord. El límit oest de la bassa està conformat per la roca natural; el límit est està conformat pel camí que ve de la font. A l'extrem sud de la bassa s'hi observa el desaigüe amb una estructura d'obra que mena a una canalització que porta l'aigua en direcció la masia i la riera. En dos punts la canalització està parcialment coberta per dues lloses de pedra i en un tercer punt per una passera de ciment.

Un pagès ens ha indicat el lloc exacte de la font: actualment es veuen encara restes del forat al terra d'on sortia la déu. Està molt malmesa i coberta de terra i vegetació: la depressió on es col·locava el recipient està colgat, quasi totalment obliterat. Es troba al costat d'un camí que ve del nord, seguint el curs d'un torrent sec. El camí creua el torrent i mena a la font i pocs metres després a la bassa esmentada. El camí segueix travessant uns camps de conreu i s'encamina al sud, al mas Ca l'Albet (fitxa 7). L'aigua s'ha canalitzat a través de tuberia. Una part s'escola en direcció a la riera. Hi ha diferents registres o arquetes. Amb la font es regaven uns horts que hi ha entre el camí i el torrent, actualment inexistents.