Prop de Ca l'Albet (o Ca l'Albert) Santa Maria de Miralles

Anoia
Al nord del terme.
Prop del mas de Can Albet, al costat de la carretera BV-2131
520

Coordenades:

41.52517
1.5388
378090
4598089
08257-53
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
Romà
IIIaC-VdC
Dolent
Legal
NNSS Ajuntament 2002
IPAC 7561
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00200012
F. Xavier Menéndez

Jaciment ibèric i romà en superfície, sense estructures a la vista, situat a prop del Mas Ca l'Albet, a banda i banda de la carretera BV-2131, en un context de bosc de pins i antiga explotació agropecuària.
L'any 1985, durant la visita al lloc amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica, no es pogué apreciar cap indici constructiu, però sí la presència superficial, en el sector de la vinya, d'un percutor i alguns pocs esclats de sílex.
La prospecció superficial associada a la Carta Arqueològica (1985) va proporcionar alguns fragments de ceràmica ibèrica feta a torn d'ús comú (grans gerres ovoides, vores planes o lleugerament exvasades, pastes bicolors i monocolors i també algun fragment sense forma d'àmfora ibèrica), així com un fragment de fons de plat de "sigillata"clara D.

El jaciment es troba al peu mateix i a banda i banda de la carretera BV-2131que mena a Carme, a l'alçada de Ca l'Albert (o Ca l'Albet), aproximadament a 1 km de la cruïlla amb la carretera C-37 de Santa Maria de Miralles a Igualada.
Segons la Carta Arqueològica (1985), el jaciment es troba en una zona de bosc de pins i antiga vinya abandonada. L'any 1991 (revisió de la carta), el jaciment s'estenia per un camp de cereals i un terreny erm, cobert de matolls i alguns pins.
Tipològicament, el jaciment es classifica com a lloc d'habitació corresponent al moment ibèric final i a l'etapa romana baiximperial (pel fragment de TSCD)
Els materials es troben al Museu Comarcal de l'Anoia (Referència núm. M-2).

Jaciment descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada el 5 de febrer del 1983.

Fitxa de la Carta Arqueològica. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni Arqueològic. Num. 7561. 1985 (rev. 1991)
JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramon. "La comarca de l'Anoia a l'època tardo-romana. Un estat de la qüestió". Estrat: Revista d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga. 4, p.69-70.