Font d'Espitlles Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Partida del Serrau.
Fondal al sud, sota de la masia d'Espitlles. El plataner que indica el lloc es distingeix de lluny.

Coordenades:

41.31474
1.67827
389370
4574540
08251-93
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
Regular
no raja.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Tríade scp

Cova situada a un marge natural de pedra, lleugerament excavada, amb una paret amb ciment, una inscripció: "Font del Castell" i una aixeta. Al davant hi ha una bassa petita, colgada per sediment i fullaraca. Al davant destaca un gran plataner que marca el lloc de la font. No raja.

CÓRDOBA MARTÍNEZ, Manel (1997). Les fonts del Penedès. Vilafranca del Penedès