Espitlles Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Turó d'Espitlles
Vinyes a un petit promontori situat a 100 m. al sud de la Masia Espitlles.

Coordenades:

41.31612
1.67945
389471
4574691
08251-49
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
IV-I aC.
Regular
Les estructures que es veuen estan en mal estat, però conserven sediment, si hi haguessin més estructures podrien estar ben conservades.
Inexistent
si, CC.AA.
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 005A00001
Tríade scp

Sitges excavades al subsòl i colmatades seccionades i posades al descobert per les tasques agrícoles. S'hi observen fragments de ceràmica ibèrica a torn i a mà i sílex. Al camp superior s'hi localitzen vàries pedres tallades, un carreu i un morter. Al camí que puja al recte de Penyafel hi ha un molí barquiforme de calcària assenyalant el camí juntament amb altres pedres informes.

Al camp superior, on es conserven les sitges podria conservar altres estructures del mateix tipus en bon estat de conservació.

L'any 1969 en Josep Mestres i Mercadé, hi localitzà materials ceràmics en superfície i va detectar dues sitges al marge. Tot i efectuar-se nous treballs d'explanació, encara es conserven, al tall, restes de les sitges.

GIRÓ, P. (1969) 'Quaderns de camp.' Vol.9, 1969-1978. (inèdit) RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.