Font dels Avellaners Dosrius

Maresme
Torrent de can Guitart - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars
Prop del terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, entre cal Xerrac i cal Guitart
306m

Coordenades:

41.58162
2.45612
454663
4603468
08075-203
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Difícil
Científic
Privada
Ref. Cad.: 08074A01200039
Adriana Geladó Prat

Estructura aïllada bastida en un talús del terreny. Està formada per un mur rectangular encastat al talús, que presenta un coronament ondulat i està bastit en pedra de diverses mides disposada irregularment i amb un revestiment arrebossat. Dos murets laterals emmarquen l'estructura a mode de bancs correguts. L'aigua de la font brolla a través d'un broc metàl·lic de factura moderna encastat al mur i cau dins d'una pica de planta rectangular bastida en pedra, amb l'interior enrajolat. Damunt del broc hi ha una placa metàl·lica que al·ludeix a la seva restauració: "Font dels Avellaners / Restaurada pel Grup Els Planells 1995". Al costat de la font hi ha un conjunt de pericons connectats per una canalització que donen nom a la font. Alhora, damunt de la mateixa, hi ha una mina oberta en un dels afloraments rocosos de la zona. Presenta una obertura irregular emmarcada en pedra desbastada i tancada amb una reixa de ferro.

Altres denominacions relacionades amb l'estructura: font dels Pericons. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. Les imatges han estat extretes de l'espai web Wikiloc.

En origen, l'indret estava freqüentat pels pagesos i pastors de les masies properes que hi feien mena quan estaven treballant pels camps i boscos del voltant. L'aigua prové de la mina que hi ha al damunt, la qual recull l'aigua que ve del sot de can Xerrac. Aquesta aigua anava a parar a una bassa, situada a sota la font, amb la qual es regaven els horts de la casa. Els pericons, connectats amb un tub, conduïen l'aigua fins a la bassa de la masia de can Guitart, amb la que regaven els seus horts. El topònim dels Avellaners fa referència a la vegetació que caracteritza la zona.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.31/193.