Font de n'Homs Dosrius

Maresme
Les Vinyes d'en Rimbles - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars
A uns 150m a la dreta del camí Ral de Canyamars a Mataró, sota can Bruguera dels Planells
323m

Coordenades:

41.57978
2.43778
453133
4603274
08075-202
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada
Ref. Cad.: 08074A01309007
Adriana Geladó Prat

Estructura aïllada bastida en un talús del terreny, damunt del camí ral que comunica Canyamars amb Mataró per la creu de Planells. Està formada per dos murs encastats al talús disposats formant cantonada. Ambdues estructures presenten la part inferior bastida en pedra de diverses mides disposada irregularment. La part superior, reformada, està formada amb llambordes disposades en filades. El mur lateral té un perfil esglaonat i, davant seu, hi ha un banc corregut amb la part superior bastida amb maons plans. L'aigua de la font brolla a través d'un broc metàl·lic encastat al mur frontal i cau dins d'una pica quadrada de pedra. Damunt del broc hi ha una placa de ferro amb la següent inscripció: "FONT D'EN HOMS / REST-1953". Damunt d'aquesta hi ha un plafó metàl·lic gravat amb el següent text: "1985 / Restaurada per la Secció d'Iniciació a la Muntanya de la U.E.C. de Mataró / Any del Cinquantenari".

L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor, està senyalitzat i s'indica que és una font natural sense garantia sanitària.

La primera referència documental del topònim amb el que es coneix la font apareix en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. La font va ser reformada l'any 1953 per iniciativa de Pere Puig, amb la col·laboració de l'Agrupació Coral la Walkyria, promotors de l'Aplec de can Bruguera, i fou beneïda per mossèn Artur Vicente, rector de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars. Posteriorment, l'any 1985 fou restaurada novament, en commemoració del 50è aniversari de la fundació de la Unió Excursionista de Catalunya. Antigament, aquesta font, juntament amb la de la Moreneta (veïna seva), fou molt concorreguda per la gent que visitava els voltants de can Bruguera dels Planells.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.31/192. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1990). "El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs". El Comú, núm. 14, p. 15, 17. PUIG I GIRALT, Enric (2008). "El camí antic de Mataró a Canyamars: un recorregut per l'espai i el temps". Duos Rios, núm. 2, p. 51.