Font del Figueral Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Camí que va del mas el Llió al mas Americh, abans de començar la pujada a mà dreta, a mig pendent

Coordenades:

41.91382
2.29675
441680
4640447
08037-25
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries Aj.Calldetenes. Núm.5.13
Fàcil
Social
Pública
A.C.A.Agència Catalana de l'Aigua. C/Provença, 204-208 (08036 Barcelona)
Raquel Valdenebro Manrique

Font situada al vessant de la Serra de Sant Marc, al cantó dret del camí que des del Mas Sant Ponç ascendeix fins al Mas Aymeric, al mig de la roureda ubicada entre el Mas el Llió i el Mas l'Aymeric. Es tracta d'un font formada per un petit dipòsit d'aigua que recull les aigües de la Serra de Sant Marc, i que les deixa anar mitjançant una canalització semisoterrada feta amb formigó vers la font. Al final de la canalització, a un metre escàs del marge de terra s'aixeca un petit dipòsit quadrangular fet amb maons, comptant a la cara nord amb una aixeta encastada que permet la sortida de l'aigua. No es tracta doncs d'una font que raja espontàniament. El cantó nord d'aquest cos de maó, s'emmarca amb tres lloses de pedra, dos verticals a l'estil de brancals, i una superior que el corona. Sota l'aixeta es situa una petita aigüera. Es tracta d'una font de característiques similars a les de la font de les Eres.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes AA.DD (1996) Normes subsidiàries de Planejament. Normes urbanístques. Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes. VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.