Font del Cirerer o de Can Ramis Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Santa Fe
A l'alçada del PK 20,5 de la carretera BV 5114.
1151

Coordenades:

41.77023
2.46344
455404
4624405
08081-174
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08080A0023000250000HJ
Virgínia Cepero González

És una font arranjada i amb un cabal copiós, emmarcada en un petit mur, fet de pedres lligades amb morter, i dos petits murs situats a banda i banda de la font. A les seves proximitats hi ha diversos cireres, dels que rep el nom. Es tracta d'una de les fonts més visitades del Montseny gràcies a la seva situació vora la carretera i pròxima a un dels indrets més populars del parc, el pantà de Santa Fe.
En realitat és un sobreeixidor de la conducció que porta l'aigua a can Fèlix i a can Ramis.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081220.

- LÓPEZ CORTIJO, J.; BOMBÍ, A. (1991) 2Les fonts de la vall de Santa Fe". Monografies del Montseny, 6. Viladrau: Amics del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.