Font del Cargol Martorell

Baix Llobregat
Torrent de la Vall

Coordenades:

41.46928
1.92695
410397
4591409
08114-275
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08113A009000170000TI
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Fonts situada en un mur de contenció del torrent de la Vall, al peu de mont de la Serra d'Ataix. D'interès faunístic per ser potencial lloc de reproducció d'amfibis (Salamandra salamandra, Bufo calamita) i per la flora criptogàmica que pot albergar.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 29 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.