Font del Cabrit Muntanyola

Osona
Zona del Pla del Vilar
Sota la font de la Casanova. Paratge dels camps de la font del Cabrit. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.9323
2.12287
427281
4642632
08129-111
Patrimoni natural
Zona d'interès
Modern
XVI-XIX
Regular
Presenta cert mal estat. Necessita neteja
Inexistent
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 007A00025
Anna M. Gómez Bach

Font propera a la Riera de Segalers, però que recull l'aigua de la vessant meridional del mateix recurs hidràulic. Aquesta petita font natural es troba ubicada sobre uns camps que porten el mateix nom, prop la Casa Nova de Pereriera o Perariera. L'estructura construïda de la font la conforma una construcció atalussada, de petites dimensions i on s'ubica l'obertura i pas de la petita font al seu interior. Aquesta estructura està formada per un mur construït amb carreus de petites dimensions, escassament treballats i disposats en forma de mur de contenció, que recorda la pedra seca, tot i que en aquest cas estan lligats amb morter. La font es situa a la part central, i està formada per un broc senzill i un petit canal d'evacuació que actua com a distribuïdor d'aigua que va a parar als camps a través d'un canal excavat al terreny natural.

Es coneix com la Font del Tuixó o del Cabrit

Font secundària del mas la Casa Nova de Pereriera, ubicada als Camps de la Font del Cabrit. Aquest espai es troba a un segon pla de l'explotació d'aquest mas, i segurament era emprada per a regar els diversos camps de cultiu o com a lloc per abeurar el bestiar de forma natural. La zona es situa a l'entorn de la Riera de Segalers, de bastant cabal i que havia abastit d'aigua, de forma tradicional, els masos i cases de la zona i dels veïns municipis d'Oristà i Sant Bartomeu del Grau.