Font de Subirana Muntanyola

Osona
Urbanització de Subirana
Trencant pas accés a Subirana, sota unes feixes. Urb. Subirana. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.863
2.16657
430829
4634901
08129-109
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XIX
Regular
Actualment l'espai es troba força abandonat i aquest racó és on abeuren els cavalls i les vaques que hi ha solts dins la finca.
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 009A00024
Anna M. Gómez Bach

Brollador natural que s'obre sota unes feixes prop el mas de Sobirana. S'accedeix un cop entrat en el recinte del mas, agafant un corriol a mà esquerra i que porta a un petit altiplà on raja l'aigua de forma natural. Just al davant trobem una petita bassa, que actua de recol·lector de les aigües a causa del caràcter impermeabilitzador de l'argila i el terreny natural en aquest indret. No presenta cap element de suport antròpic.

S'ha perdut part del camí que hi menava des del mas Subirana, tot i que aquest encara es pot intuir des de la font.

Es desconeix el moment inicial d'aquesta explotació aqüífera i si aquesta va estar mai arranjada. La presència del mas Sobirana en aquest indret podria haver vingut condicionat per l'existència d'aquest recurs hidràulic, així com la propera font de Subirana, inventariada com a Font de Subirana 2. Aquest brollador no sembla haver estat canalitzat, i es desconeix si el mas té algun tipus de sistema procedent d'aquest punt, o d'una mica més amunt. La presència d'aquest mas es documenta des d'època medieval i no és d'estranyar que la font o brollador ja fos utilitzada en aquest moment per abastir les diverses necessitats. Actualment, i a través de la bassa natural que es forma al davant, és l'abeurador del bestiar que es troba lliure dins la finca.