Font de Sant Joan (Passeig de les Tres Germanes) Campins

Vallès Oriental
Passeig de les Tres Germanes
A la confluència del Passeig de les Tres Germanes i el Camí de Sant Guillem

Coordenades:

41.72489
2.46422
455437
4619370
08039-64
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1925
Regular
El revestiment es troba deteriorat.
Legal
BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Campins. Plaça de la Vila, 6, 08472 Campins
Marta Lloret Blackburn

Font urbana que es troba adossada en el mur d'una finca. Està formada per una estructura rectangular amb la part central ressaltada amb un plafó de perfil motllurat amb plafó ceràmic centrat que incorpora iconografia de Sant Joan Baptista amb el xai. El plafó sembla tapar parcialment una inscripció força deteriorada on s'hi llegeix "MARCELINA/ 1925". A la part inferior hi ha una aixeta metàl·lica, amb una semicircular ceràmica a sota. A cada costat hi ha sengles pilastres amb mènsules, que sostenen una cornisa dentada d'on arrenca un capcer amb un escut romboïdal de Catalunya entre volutes i una garlanda. Està pintada de color blanc i l'ornamentació de color blau, vermell i ocre.

La font es va construir l'any 1925 amb el premi del concurs de l'Asociación de Atracción de Forasteros de Barcelona.

Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.