Font de Sant Joan (Passeig de les Tres Germanes) Campins

  Vallès Oriental
  Passeig de les Tres Germanes
  A la confluència del Passeig de les Tres Germanes i el Camí de Sant Guillem

  Coordenades:

  41.72489
  2.46422
  455437
  4619370
  08039-64
  Patrimoni moble
  Element urbà
  Contemporani
  XX
  1925
  Regular
  El revestiment es troba deteriorat.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Social
  Pública
  Ajuntament de Campins. Plaça de la Vila, 6, 08472 Campins
  Marta Lloret Blackburn

  Font urbana que es troba adossada en el mur d'una finca. Està formada per una estructura rectangular amb la part central ressaltada amb un plafó de perfil motllurat amb plafó ceràmic centrat que incorpora iconografia de Sant Joan Baptista amb el xai. El plafó sembla tapar parcialment una inscripció força deteriorada on s'hi llegeix "MARCELINA/ 1925". A la part inferior hi ha una aixeta metàl·lica, amb una semicircular ceràmica a sota. A cada costat hi ha sengles pilastres amb mènsules, que sostenen una cornisa dentada d'on arrenca un capcer amb un escut romboïdal de Catalunya entre volutes i una garlanda. Està pintada de color blanc i l'ornamentació de color blau, vermell i ocre.

  La font es va construir l'any 1925 amb el premi del concurs de l'Asociación de Atracción de Forasteros de Barcelona.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.