Font de Sant Joan (Can Ramis) Campins

  Vallès Oriental
  Riera de Campins

  Coordenades:

  41.72513
  2.46314
  455348
  4619398
  08039-65
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XX
  1905
  Dolent
  No hi brolla aigua.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  5597903DG5159N0001WH
  Marta Lloret Blackburn

  Font construïda a la part baixa d'un talús. Consta d'un mur esglaonat de poca alçada, revestit amb ciment, amb la part frontal inscrita: "Font St Joan 1905". De la part inferior en surt un tub metàl·lic que fa de brollador.

  Segons la inscripció que es llegeix a la part frontal, va ser construïda o arranjada a principi del segle XX.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.