Font de la Mina de Plom Martorell

Baix Llobregat
C. de Sant Genís

Coordenades:

41.46697
1.92076
409877
4591159
08114-277
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08113A011000120000TJ
Dídac Pàmies Gual. SPAL

L'aigua que drena del túnel del Socavón de San Eusebio. Aigua possiblement no potable. Cal analitzar i valorar la possible presència de metalls pesants dissolts a l'aigua. Canal lateral en el propi túnel del Socavón de San Eusebio.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 31 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.