Font de Fontanelles Muntanyola

Osona
Urbanització de Fontanelles
Zona dels Plans de Fontanelles. No senyalitzat. Mas Fontanelles s/n. 08505 Muntanyola.

Coordenades:

41.86217
2.17918
431875
4634799
08129-115
Patrimoni natural
Zona d'interès
Modern
XVI-XIX
Regular
Presenta cert mal estat.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Buenos Aires s/n. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach

Aquesta font, avui gairebé perduda i sense senyalitzar, es troba en unes feixes darrera el mas Fontanelles, a l'extrem nord de la urbanització que porta el mateix nom. Part d'aquests recursos hidràulics formen el torrent de Vilavendrell, arribant a desaiguar a la Riera de Muntanyola. L'espai ha estat arranjat amb una paret de pedra seca.

Es desconeix el moment inicial d'aquesta explotació aqüífera i en quin moment es va arranjar, tot i la seva clara vinculació al mas Fontanelles, clarament evidenciat per la proximitat d'ambdós elements. La presència d'ocupació antròpica en aquest indret podria haver vingut condicionat per l'existència de nombrosos recursos hidràulics de caire estacional. Aquesta brollador no sembla haver estat mai canalitzat per a l'ús de la casa. La presència d'aquest mas es documenta des d'època medieval, i no és d'estranyar que la font o brollador ja fos utilitzada en aquest moment per abastir les diverses necessitats. Actualment, l'activitat urbanística de la zona n'ha modificat el cabal. Molta gent del mateix municipi no la recorda, tot i estar ben ubicada i dins una propietat municipal.