Capella de la Sagrada Família
Muntanyola

  Osona
  Mas Aliberch. Zona de l'Aliberch
  Emplaçament
  Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Baix s/n. 08505. Muntanyola.

  Coordenades:

  41.89899
  2.18417
  432328
  4638883
  Número de fitxa
  08129-116
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XIV-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Restringit
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00003
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici religiós format per una capella d'una sola nau coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana situada a migdia. El portal es troba al centre de l'edificació; aquest permet l'accés a un espai rectangular cobert amb cúpula, tota pintada i ornamentada. Es conserva l'altar dedicat a la sagrada família, així com diversos elements litúrgics, i dos bancs per pregar. Al nord només hi ha una finestreta que permet l'accés a la llum natural. Sota els ràfecs dels murs laterals hi ha carteles, i els angles ostenten una profusa decoració ornamental. El parament està fet amb pedra local i morter arrebossat, i la coberta amb bigues de fusta i teula. Construcció d'una sola nau amb planta rectangular i coberta a dues vessants que es troba situada en un petit desnivell del terreny que afecta l'estructura i distribueix l'espai en dos nivells, en el superior del quals s'hi troba ubicada la capella. De l'estructura original es conserva l'eix constructiu basat en un recinte simple i unitari amb un accés al sud i una obertura decorada amb motllura a la cara est de la construcció. La capçalera de la capella presenta una estructura rectangular i al seu parament interior, parcialment arrebossat, s'hi observa l'existència d'una antiga obertura interior actualment tapiada. Del sistema constructiu destaca la combinació de petits carreus lligats amb morter rematats per blocs de dimensió mitjana disposats als angles.

  La història de la capella es troba lligada a la del mas Aliberch. Aquest espai religiós format per una capella d'una sola nau coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana situada a migdia. Era emprada pels habitants del mas, però també pels religiosos de Vic que hi feien estades. Aquest edifici presenta diverses modificacions arquitectòniques en la seva estructura, dificultant la seva adscripció cronològica i els seus diversos usos. La modificació més significativa es troba a la part del sostre i la teulada, afectant de forma significativa la coberta de la capella; si bé es pot datar d'època moderna en el marc de sorgiment de les nombroses capelles particulars adscrites als grans masos del territori català.

  GAVIN, J.M. (1984). "La Sagrada Família, os. 201" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. Barcelona: 92.