L'Aliberch de Dalt
Muntanyola

  Osona
  Zona de l'Aliberch
  Emplaçament
  Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Dalt s/n. 08505. Muntanyola.

  Coordenades:

  41.89858
  2.18547
  432435
  4638837
  Número de fitxa
  08129-65
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XII-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Presenta mal estat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00003
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Masia de planta rectangular orientada de oest a est, en un replà o elevació superior dins el conjunt arquitectònic format per el mas Aliberch de Baix. La distribució d'aquest mas segueix una estructura de baixos més pis i golfes amb una coberta a doble vessant, aiguavessant als costats, sobre ràfec de llosa local. Els murs són de paredat comú, amb algunes pedres carejades i rejuntat de morter, d'on destaca la presència de grans pedres cantoneres, situades als angles del mas. A la façana central trobem la portalada amb una llinda monolítica i brancals de carreus ben treballats; a ambdues bandes s'obren també un seguit d'obertures rectangulars, una per banda, i quatre finestres a la resta de pisos, de tamany similar amb llinda monolítica i brancals de carreus ben tallats i de lleixa motllurada, que acaben d'organitzar simètricament la façana. La distribució interna del mas ha estat parcialment alterada al convertir tot aquest edifici en estables pel bestiar, concretament bòvids. El cos afegit de la dreta de la façana principal, és de planta rectangular, de petites dimensions i amb coberta a dues vessants també utilitzat per a les funcions ramaderes. Davant l'edifici hi ha un petit espai obert o era que actualment ha perdut el seu ús.

  La història i genealogia de l'anomenat mas Aliberch de dalt es troba estretament lligat al gran mas Aliberch de baix, actual casa de colònies, situada a un nivell inferior de l'altre edifici ja citat. Les evidències documentals del mas Aliberch de dalt es remunten al fogatge del 1553, moment en que apareixen els noms de 14 famílies de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola d'on es destaquen els noms de: Aliberch Subirà i Aliberch Jussà. L'aparició d'aquest topònim "jussà" indica la possible existència d'un segon mas, també pertanyent a la família Aliberch situat més o menys a prop de l'anterior i que podria correspondre al mas inventariat. La família Aliberch fou una de les famílies més importants de la zona de Muntanyola, atresorant gran quantitat de béns i propietats des de l'Edat Mitjana fins època moderna. Pel mas Aliberch de baix, la primera referència documental la trobem al 1240, moment en què es situa aquesta domus dins l'adscripció de la parròquia de Muntanyola. Aquest mas havia estat identificat com el possible casal o vil·la baixmedieval, esmentada en diversos moments en la documentació i que no ha estat localitzada. No es conserva documentació concreta per el Aliberch de dalt, però tant per les evidències arquitectòniques com pels paral·lels establerts amb l'altre mas, es pot dir que hauria experimentat una època de revifallla econòmica cap els segles XVII i XVIII, moment en què s'ampliaren les estructures arquitectòniques del conjunt i es crearen diversos annexes ramaders.

  Fogatges de 1497 i 1553.