Fons fotogràfic de Martorell al Centre Excursionista de Catalunya Martorell

Baix Llobregat
Centre Excursionista de Catalunya. C. Paradís, 10 pral. 08002 Barcelona

Coordenades:

41.47436
1.93079
410725
4591969
08114-75
Patrimoni documental
Fons d'imatges
Contemporani
XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual

Enguany l'arxiu disposa de 219 imatges ubicades cronològicament vers la primera meitat del segle XX, on hi apareixen diferents elements urbans i arquitectònics del municipi de Martorell, entre els que hi destaca nombroses fotografies del Pobnt del Diable, Castell i priorat de Sant Genís de Rocafort, les esglésies de Santa Margarida i de Santa Maria de Martorell, el museu L'Enrajolada, el museu Vicenç Ros i el riu Llobregat.

El Centre Excursionista de Catalunya va ser fundat l'any 1876. El 1909 Geroni Martorell impulsà el projecte de l'Inventari Gràfic de Catalunya amb l'objectiu d'inventariar el patrimoni artístic i cultural del país, així doncs quedà format l'Arxiu Fotogràfic. El patrimoni del que gaudeix l'arxiu actualment és fruit de les donacions dels propis fons dels socis i de no socis. Actualment el fons d'imatges està situat a carrer Paradís, 12 de Barcelona.