Fons documental de l'arxiu municipal de Montseny
Montseny

  Vallès Oriental
  Emplaçament
  Ajuntament de Montseny. Pl. de la Vila, 11

  Coordenades:

  41.759338513726
  2.3952217433961
  449725
  4623233
  Número de fitxa
  08137 - 234
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001)
  Accés
  Obert
  Administratiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Montseny. Plaça de la Vila, 11 08469 Montseny
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  L’arxiu municipal del Montseny conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

  El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de El Montseny:

  Fons de l'Administració Local                                                                          

  101   Ajuntament de Montseny

  102   Serveis Municipals de Montseny SL, (1992-2006), (1.84 m.)       

  El Servei d’Arxiu Municipal del Montseny és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi del Montseny. L´Arxiu Municipal del Montseny forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.