Fons documental de l'Arxiu Municipal de Folgueroles
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 2
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, a la primera planta de l'edifici de can Dachs (actual ajuntament)
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.9386
  2.31849
  443505
  4643184
  Número de fitxa
  08083 - 198
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Física
  Inexistent
  Accés
  Restringit
  Administratiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Folgueroles
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  L'Arxiu Municipal de Folgueroles integra el fons documental generat pel propi consistori en el desenvolupament de les seves funcions. En total ocupa 6653 unitats de descripció, que es tradueixen en 173 metres lineals. Presenta un abast cronològic que va des l’any 1826 fins a l'actualitat. La documentació està dipositada a l’edifici de l’ajuntament, a la primera planta. Aquesta informació es troba instal·lada en una sala equipada amb armaris compactes rodants, inventariada i guardada en arxius definitius. El fons està classificat en les seccions següents, amb les dates inicials: Administració General (1826), Hisenda (1722), Proveïments (1938), Serveis socials (1923), Sanitat (1883), Obres i Urbanisme (1851), Seguretat pública (1879), Serveis Militars (1811), Població (1854), Eleccions (1844), Ensenyament (1863), Cultura (1902), Serveis Agropecuaris i Medi Ambient (1902) i Col·leccions factícies (1989). Al mateix temps, dins dels fons de l’Administració Local i al marge del fons de l’Ajuntament de Folgueroles, també s’inclou el fons del Patronat de la Casa Museu Verdaguer (1991-2007).

  Pel que fa als fons públics no municipals, l’arxiu també integra el fons del jutjat de pau de Folgueroles (1827). Pel que fa als fons de caire privat, destaca el fons documental de la Germandat Sindical Agrària (1951-1983), el de l’Ateneu de Folgueroles (1989-2012) i el de l’entitat Amics de Verdaguer, a partir de l’any 1874 i ingressat durant el mes de març de l’any 2022. Quant a les col·leccions que l’arxiu custodia, destaca un llibre d’albarans procedent del mas Godaiol i datat entre els anys 1566 i 1678, el fons de la Societat La Llibertat Folguerolenca (1932-1942), el de la Germandat Montepio Nostra Senyora de la Demunt (1933-1952) i el de la Cooperativa La Folgarolense (1934-1938), entre d’altres.

  L'Arxiu Municipal de Folgueroles forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals, els documents de conservació permanent, i els fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Folgueroles. Els ingressos a l’arxiu es van succeïnt en el temps, sobretot per les donacions d’entitats i particulars. L’any 2022 s’ha ingressat una col·lecció de fotografies dels Pastorets de Folgueroles, datades entre els anys 90 del segle XX i l’any 2004, així com el fons dels Amics de Verdaguer anteriorment mencionat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Folgueroles també destina recursos per al manteniment i la recuperació dels documents custodiats a l’arxiu, com per exemple, la restauració del llibre d’Amillarament de Folgueroles de l’any 1851, que fou restaurat a finals del 2021.