Fons documental de l'arxiu municipal de Balenyà Balenyà

Osona
C. Pista, 2

Coordenades:

41.81248
2.23461
436426
4629240
08017-104
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XXI
Regular
Part de la documentació està apilada al terra.
Legal i física
Llei 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001)
Obert
Científic
Pública
Ajuntament de Balenyà. Carrer Pista, 2 08550. Balenyà
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

L'arxiu municipal de Balenyà està situat al primer pis de l'edifici de l'ajuntament. Aquí s'hi conserva la documentació administrativa que ha generat el propi ajuntament des de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat, tot i que s'hi conserva un llibre del cadastre de 1756. En el moment de fer l'inventari s'hi conservaven 73 metres lineals. La documentació està classificada en les seccions següents: administració general, hisenda, proveïments, beneficiència i assistència social, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis militars, població, eleccions, ensenyament, cultura i serveis agropecuaris i medi ambient.

La documentació de l'arxiu municipal va ser inventariada per un arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l'any 1998. En aquest moment, l'arxiu també va ser desinfectat i desinsectat.