Fons documental de l'arxiu municipal d'Aiguafreda Aiguafreda

Vallès Oriental
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. C. Olivar, 10. 08402 Granollers

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-119
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Llei 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001)
Obert
Científic
Pública
Ajuntament d'Aiguafreda. Pl. Ajuntament, 1
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

L'arxiu municipal d'Aiguafreda està dipositat a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental de Granollers. S'hi conserva la documentació administrativa que ha generat el propi ajuntament des de principi del segle XIX fins a l'actualitat. En total s'hi conserven 126 metres lineals, entre 932 caixes i 105 caixes de "manaments". La documentació està classificada en les seccions i següents: administració general, hisenda, proveïments, beneficiència, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis militars, població, eleccions, ensenyament, cultura, agricultura i medi ambient i col·leccions. També s'hi conserva el fons del Jutjat de Pau d'Aiguafreda.

L'Ajuntament d'Aiguafreda va signar el contracte de dipòsit de l'arxiu municipal amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental el juny de 2008. Entre l'octubre i el desembre del mateix any el fons va ser traslladat a l'Arxiu Comarcal, on va ser ordenat, classificat i inventariat per la Núria Tarrés, en Santi Bustos i en Xavier Pérez, personal tècnic de l'arxiu.