Fons documental de l'Arxiu Municipal
Montgat

  Maresme
  Ajuntament de Montgat. Plaça de la Vila, s/n

  Coordenades:

  41.46671
  2.279
  439792
  4590819
  Número de fitxa
  08126-50
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Montgat
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  El fons de l'arxiu municipal de Montgat ha estat inventariat per un arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. En total es van inventariar 292 metres lineals de documentació. La cronologia de l'arxiu abarca des de l'any 1933, en què es va constituir l'ajuntament (després d'assolir la independència de Tiana), fins a l'actualitat. Tanmateix, els darrers anys no es troben inventariats. Es troba classificat de la següent manera: 1. Administració general 1.1. Terme municipal (1933/1997) 1.2. Òrgans de govern (1933/1999) 1.3. Alcaldia (1934/1998) 1.4. Secretaria (1933/1998) 1.5. Serveis jurídics (1968/1997) 1.6. Personal (1933/1998) 1.7. Correspondència (1933/1997) 1.8. Mitjans de comunicació (1980/1996) 2. Hisenda 2.1. Patrimoni (1933/1998) 2.2. Intervenció (1933/1998) 2.3. Tresoreria (1933/1999) 2.4. Fiscalitat (1933/1999) 2.8. Fàbrica de moneda (1937/1947) 3. Proveïments 3.1. Proveïment dels productes per a consum de la població (1933/1967) 3.2. Aigües, fonts i safareigs (1933/1994) 3.3. Mercats i fires (1934/1994) 3.5. Escorxador (1933/1978) 3.6. Delegació local de proveïments (1934/1973) 3.8. Transport públic (1933/1995) 3.9. Servei de Correus (1994/1996) 4. Beneficència i assistència social 4.1. Centres assistencials i de beneficència (1970/1976) 4.2. Beneficis de pobres, causes pies, almoines i llegats (1935/1980) 4.3 Atenció a refugiats i orfes de guerra (1936/1984) 4.4. Subsidi al combatent (1936/1988) 4.5. Assistència social (1940/1988) 4.6. Actuacions contra l'atur laboral (1933/1997) 4.7. Juntes, comissions, patronats. Junta local de reformes socials (1934/1981) 4.8. Correspondència i circulars de la regidoria de Serveis Socials (1987/1995) 5. Sanitat 5.1. Cementiri, serveis fúnebres (1933/1995) 5.2. Epidèmies i contagis (1963) 5.3. Inspecció sanitària Laboratori municipal (1934/1997) 5.4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal, dispensari (1933/1994) 5.5. Centres sanitaris municipals (1936/1994) 5.6. Farmàcies (1934/1990) 5.7. Ambulància (1992) 5.8. Banys públics (1934/1998) 5.9. Inspecció veterinària (1933/1994) 5.10. Oficina del consumidor (1982) 5.11. Juntes i comissions municipals (1953/1977) 5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (1963/1996) 5.13. Correspondència i circulars de la regidoria de Sanitat (1934/1995) 6. Obres i urbanisme 6.2. Planejament i gestió urbanística (1933/1998) 6.3. Obres d'infraestructura (1933/1997) 6.4. Vialitat (1956/1993) 6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1933/1992) 6.6. Brigada municipal d'obres (1986/1997) 6.7. Obres de particulars (1933/1997) 6.8. Activitats classificades i obertura d'establiments (1934/1999) 6.9. Promoció de l'habitatge. Habitatges de promoció municipal (1944/1992) 6.10. Juntes i comissions municipals (1939) 6.11. Resolucions de la regidoria d'Obres, Serveis i Medi Ambient (1985/1997) 7. Seguretat pública 7.1. Cossos de seguretat (1933/1997) 7.2. Presó. Dipòsit municipal de detinguts (1987) 7.3. Passaports, passis de radi (1934/1954) 7.4. Armes: censos, normes, permisos, requises (1934/1997) 7.5. Guardes jurats (1933/1968) 7.7. Juntes i comissions municipals (1934/1959) 7.8. Protecció civil. Actuació ciutadana (1933/1989) 8. Serveis militars 8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses (1933/1998) 8.3. Béns subjectes a requisa militar (1934/1965) 8.5. Prestació Social Substitutòria (1988/1997) 8.6. Correspondència militar (1934/1997) 9. Població 9.2. Padró municipal d'habitants (1933/1997) 10. Eleccions 10.1. Eleccions municipals (1948/1995) 10.3. Eleccions de diputats provincials (1949/1964) 10.4. Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1995) 10.5. Eleccions generals: Corts, Senat (1933/1996) 10.6. Eleccions al Parlament europeu (1989/1994) 10.7. Referèndums i plebiscits (1947/1986) 10.8. Cens electoral. Junta local del Cens (1934/1997)

  MONTGAT. AJUNTAMENT. Arxiu municipal [tríptic]. Barcelona: Diputació de Barcelona.