Fons documental de l'Arxiu Municipal Montgat

Maresme
Ajuntament de Montgat. Plaça de la Vila, s/n

Coordenades:

41.46671
2.279
439792
4590819
08126-50
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Montgat
Marta Lloret Blackburn

El fons de l'arxiu municipal de Montgat ha estat inventariat per un arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. En total es van inventariar 292 metres lineals de documentació. La cronologia de l'arxiu abarca des de l'any 1933, en què es va constituir l'ajuntament (després d'assolir la independència de Tiana), fins a l'actualitat. Tanmateix, els darrers anys no es troben inventariats. Es troba classificat de la següent manera: 1. Administració general 1.1. Terme municipal (1933/1997) 1.2. Òrgans de govern (1933/1999) 1.3. Alcaldia (1934/1998) 1.4. Secretaria (1933/1998) 1.5. Serveis jurídics (1968/1997) 1.6. Personal (1933/1998) 1.7. Correspondència (1933/1997) 1.8. Mitjans de comunicació (1980/1996) 2. Hisenda 2.1. Patrimoni (1933/1998) 2.2. Intervenció (1933/1998) 2.3. Tresoreria (1933/1999) 2.4. Fiscalitat (1933/1999) 2.8. Fàbrica de moneda (1937/1947) 3. Proveïments 3.1. Proveïment dels productes per a consum de la població (1933/1967) 3.2. Aigües, fonts i safareigs (1933/1994) 3.3. Mercats i fires (1934/1994) 3.5. Escorxador (1933/1978) 3.6. Delegació local de proveïments (1934/1973) 3.8. Transport públic (1933/1995) 3.9. Servei de Correus (1994/1996) 4. Beneficència i assistència social 4.1. Centres assistencials i de beneficència (1970/1976) 4.2. Beneficis de pobres, causes pies, almoines i llegats (1935/1980) 4.3 Atenció a refugiats i orfes de guerra (1936/1984) 4.4. Subsidi al combatent (1936/1988) 4.5. Assistència social (1940/1988) 4.6. Actuacions contra l'atur laboral (1933/1997) 4.7. Juntes, comissions, patronats. Junta local de reformes socials (1934/1981) 4.8. Correspondència i circulars de la regidoria de Serveis Socials (1987/1995) 5. Sanitat 5.1. Cementiri, serveis fúnebres (1933/1995) 5.2. Epidèmies i contagis (1963) 5.3. Inspecció sanitària Laboratori municipal (1934/1997) 5.4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal, dispensari (1933/1994) 5.5. Centres sanitaris municipals (1936/1994) 5.6. Farmàcies (1934/1990) 5.7. Ambulància (1992) 5.8. Banys públics (1934/1998) 5.9. Inspecció veterinària (1933/1994) 5.10. Oficina del consumidor (1982) 5.11. Juntes i comissions municipals (1953/1977) 5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (1963/1996) 5.13. Correspondència i circulars de la regidoria de Sanitat (1934/1995) 6. Obres i urbanisme 6.2. Planejament i gestió urbanística (1933/1998) 6.3. Obres d'infraestructura (1933/1997) 6.4. Vialitat (1956/1993) 6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1933/1992) 6.6. Brigada municipal d'obres (1986/1997) 6.7. Obres de particulars (1933/1997) 6.8. Activitats classificades i obertura d'establiments (1934/1999) 6.9. Promoció de l'habitatge. Habitatges de promoció municipal (1944/1992) 6.10. Juntes i comissions municipals (1939) 6.11. Resolucions de la regidoria d'Obres, Serveis i Medi Ambient (1985/1997) 7. Seguretat pública 7.1. Cossos de seguretat (1933/1997) 7.2. Presó. Dipòsit municipal de detinguts (1987) 7.3. Passaports, passis de radi (1934/1954) 7.4. Armes: censos, normes, permisos, requises (1934/1997) 7.5. Guardes jurats (1933/1968) 7.7. Juntes i comissions municipals (1934/1959) 7.8. Protecció civil. Actuació ciutadana (1933/1989) 8. Serveis militars 8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses (1933/1998) 8.3. Béns subjectes a requisa militar (1934/1965) 8.5. Prestació Social Substitutòria (1988/1997) 8.6. Correspondència militar (1934/1997) 9. Població 9.2. Padró municipal d'habitants (1933/1997) 10. Eleccions 10.1. Eleccions municipals (1948/1995) 10.3. Eleccions de diputats provincials (1949/1964) 10.4. Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1995) 10.5. Eleccions generals: Corts, Senat (1933/1996) 10.6. Eleccions al Parlament europeu (1989/1994) 10.7. Referèndums i plebiscits (1947/1986) 10.8. Cens electoral. Junta local del Cens (1934/1997)

11. Ensenyament 11.1. Ensenyament preescolar (1957) 11.2. Ensenyament primari (1933/1991) 11.4. Ensenyament mitjà (1987/1989) 11.5. Ensenyament superior (1989) 11.6. Escoles d'adults, campanyes contra l'analfabetisme (1963/1996) 11.7. Beques (1958/1961) 11.8. Juntes i comissions municipals (1933/1993) 11.9. Cens escolar (1934/1980) 11.10. Transport escolar (1980/1993) 11.11. Equip psicopedagògic (1985/1988) 11.12. Relacions amb centres d'ensenyament (1969/1998) 11.13. Correspondència i circulars d'ensenyament (1953/1997) 12. Cultura 12.1. Festa major, festes populars (1934/1995) 12.2. Activitats i iniciatives culturals (1934/1998) 12.3. Centres culturals municipals: biblioteca, museu, teatre (1952/1998) 12.4. Monuments historicoartístics (1987/1990) 12.5. Relacions amb entitats culturals i polítiques (1934/1997) 12.6. Servei Municipal de Català (1984/1996) 12.7. Esports (1933/1997) 12.8. Servei de Joventut (1982/1997) 12.9. Promoció turística (1965) 12.10. Juntes i comissions municipals (1982/1986) 12.11. Correspondència i circulars de la regidoria de Cultura (1954/1997) 13. Serveis agropecuaris i medi ambient 13.1. Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris sobre les collites (1936/1986) 13.3. Foment forestal (1961/1986) 13.5. Juntes i comissions municipals (1935/1985) 13.6. Medi ambient (1963/1996) 14. Col·leccions factícies 14.3. Segells (1940) 14.5. Cartells (1954/1955) 14.6. Arxius de "curiositats" de RMB (1934/1992)

MONTGAT. AJUNTAMENT. Arxiu municipal [tríptic]. Barcelona: Diputació de Barcelona.