Fons documental de l'Arxiu Episcopal de Vic Calldetenes

Osona
Arxiu Episcopal de Vic. C/Santa Maria núm. 1 Vic (08500 Vic)
c/Santa Maria, 1 (08500 Vic)

Coordenades:

41.92416
2.28443
440668
4641603
08037-86
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
XI-XVIII
Bo
Física
Fàcil
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c/Santa Maria, 1 (08500 Vic)
Raquel Valdenebro Manrique

A l'arxiu episcopal de Vic es conserven sèries documentals diverses pertanyents a l'administració eclesiàstica i econòmica de les diverses esglésies del terme de Calldetenes, especialment de Sant Martí de Riudeperes i Sant Tomàs de Riudeperes. També es conserva tota la sèrie de visites pastorals realitzades a l'església de Sant Martí, així com a les diferents capelles que en depenien, com és la de Sant Marc. Les sèries susceptibles de contenir informació sobre l'administració d'aquestes esglésies i sobre el terme en general són les següents: -Mensa episcopal (1735-1736) 4f. Govern de la diòcesi. Deganat-Arxiprestat de l'Oficialat Correspondència de Sant Tomàs de Riudeperes AEV 1016/2 -Mensa episcopal (1734) 20f. Govern de la diòcesi. Deganat-Arxiprestat de l'Oficialat Resolució de conflictes AEV 1016/3 -Mensa episcopal (1614-1727) 19 f. Baronies de Mitra. Vic i parròquies foranes AEV/710/6 -Mesa episcopal (1835) 6 f Baronies de Mitra. Vic i parròquies foranes Esborranys d'afers relatius a l'administració dels béns De la Mensa Episcopal a Vic i parròquies foranes AEV/719/6 -Arxiu capitular de Vic (1000-1600) docs. 39-67 Pabordies. Pabordia de febrer. Documents Documents. Volum II ACV 18/2 -Arxiu Capitular de Vic (1100-1700). docs. 167-199 Pabordies. Pabordia de setembre. Documents Documents: lligall VII ACV 22/7 -Arxiu Capitular de Vic (1200-1600) docs. 58-147 Pabordies. Pabordia de novembre. Documents Documents. Lligall II ACV 23/14 -Arxiu Capitular de Vic (1205-1632) docs. 329-437 Comú del capítol. Documents ACV 28/9 -Arxiu del capbreu (1560-1570) 75f Despeses d'infraestructura Rebudes per a convertir els diners en les obres del monestir de Sant Tomàs de Riudeperes ACbV 879 -Mascaró de Vic (1752-1752) 50 f Actes de patrimoni Actes sobre la terra de la Coromina 9 -Arxiu de la Cúria Fumada. Escrivania pública de Vic (1329-1332) 28 f Marmessories Llibres dels bens del monestir de Santa Maria de l'Estany ACF 3874 -Arxiu de la Cúria Fumada. Escrivania pública de Vic (1384-1384) 46 f Llibres particulars de persones i institucions. Llibres de particulars. Manuals particulars ACF 168/2 -Arxiu de la Cúria Fumada (1610-1626) 291 f.Notaris de Vic actuant fora de la jurisdicció de l'Escrivania Pública de la Ciutat. Jaume Solemoner ACF 2254 -Arxiu de la Cúria Fumada (1401-1403) Escrivanies de cúries i associacions. Capbreus i registres de Capbrevació. ACF CB/8 -Arxiu de la Cúria Fumada (1726) 80 f Escrivanies de cúries i associacions. Capbreus i registres de Capbrevació. ACF CB/12/1 -Arxiu de la Cúria Fumada (1660-1687) 35 f Escrivanies de cúries i associacions. Capbreus i registres de Capbrevació. Regestrum prepositurae Sancti Thomae de Rivopirorum ACF CB/66/2 -Arxiu de la Cúria Fumada (1700-1800) Instruments de descripció. Llibres de genealogies ACF. Genealogies 16 -Arxiu de la Cúria Fumada (1179-1930) 229 + 114 f Instruments de descripció. Llibres de genealogies ACF. Genealogies 1 -Arxiu de la Vegueria de Vic (1388-1444) 100 f. Altres baronies Libri termini sive parochie Sancti Martini de Rivopirorum ABARONIES/1 -Arxiu de la Pietat de Vic (1600-1800) (1601-1800) Heretats. Administració d'heretats específiques. Riquer (Calldetenes) 2 unitats documentals APtV i APtV 385 -Mensa episcopal (1726-1912) 5 unitats documentals Govern de la diòcesi. Deganat-Arxiprestat de l'Oficialat Administració econòmica. Comptes de culte

(Continuació descripció) Com a visites pastorals es comptabilitzen les següents sèries: - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (21/03/1332) AEV 1200/3 f. 1v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (14/03/1333) AEV 1200/3 f.27 v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (30/08/1339) AEV 1200/3 f. 54 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (27/11/1395) AEV 1201/1 f.19 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (22/03/1399) AEV 1201/1 f.75v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (22/08/1442) AEV 1201/4 f.55v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (21/12/1536) AEV 1202/7 f.113v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (16/08/1537) AEV 1201/4 f.140v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (28/09/1542) AEV 1203/2 f.16v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (11/10/1546) AEV 1203/3 f.13v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (07/08/1547) AEV 1203/3 f.42v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (29/07/1548) AEV 1203/3 f.75v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (14/09/1549) AEV 1203/3 f.133v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (20/11/1550) AEV 1203/3 f.162v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (28/07/1551) AEV 1203/3 f.165v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (06/11/1552) AEV 1203/3 f.194v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (09/11/1554) AEV 1203/4 f.16v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (11/09/1555) AEV 1203/4 f.37v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (27/04/1556) AEV 1203/4 f.69v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (28/07/1557) AEV 1203/4 f.215v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (24/06/1565) AEV 1206 f.74v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (06/06/1566) AEV 1202/8 f.156v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (12/05/1567) AEV 1205 f.42v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (25/06/1601) AEV 1211/1 f.37 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (03/07/1609) AEV 1211/7 f.9 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (08/11/1622) AEV 1213/4 f.230v - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (30/06/1628) AEV 1218/1 f.31 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (03/12/1691) AEV 1220/5 f.32 - Visita pastoral a Sant Martí de Riudeperes (1771) AEV 1223 f.272v - Visita pastoral a Sant Francesc s'hi moria (31/10/1688) AEV 1221 f.72 v

L'Arxiu Episcopal de Vic neix amb la creació del mateix bisbat, en els darrers decennis del segle IX. El document més antic que es conserva és un pergamí de l'any 881. Si bé en els inicis tot fa pensar que es guardaven junts tots els fons, ben aviat es va establir una organització arxivística separant-se, a finals del segle XII, el fons documentals del Capítol de Canonges dels de la Mensa Episcopal. En el transcurs del segle XIII es van redactar els primers registres i instruments de descripció, com el cartulari de la catedral Liber dotationum antiquarum (1215). A finals del segle XVIII mossèn Domènec Jaumar reorganitzà la documentació més antiga de l´Arxiu Capitular (segles IX-XIII) i a començaments del XIX s´inicià el registre de pergamins de la Mensa Episcopal, acabat el 1920 pel canonge Casadevall. El fet que els dos arxius seguissin rigorosament separats a començaments del segle XX va comportar que la Mensa Episcopal perdés aproximadament una tercera part del seu fons en l´incendi del Palau l´estiu de 1936, durant la Guerra Civil, mentre que l´Arxiu Capitular no sofrí cap dany.

GINEBRA i MOLINS, R.(2000) "Els arxius de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Onze segles d'història i cent anys de concentració de fons", dins Lligall (Barcelona), 16 . p. 11-83.