Fons documental de l'Arxiu Capitular de la Santa Església Basílica de Barcelona referent al Monestir de Sant Llorenç del Munt.
Matadepera

  Vallès Occidental
  Plaça de la Seu, s/n. 08002, Barcelona.
  421

  Coordenades:

  41.59665
  2.02677
  418892
  4605452
  Número de fitxa
  08120 - 430
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Medieval
  Segle
  X-XV
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
  LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001).
  L’arxiu se situa en un edifici declarat BCIN i que, a més a més, es tracta d’un arxiu eclesiàstic major, que pertany a la xarxa d’arxius públics
  Accés
  Restringit
  Científic/Cultural
  Titularitat
  Privada accessible
  l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (Plaça de la Seu, s/n. 08002, Barcelona).
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  El fons documental referent al monestir de Sant Llorenç del Munt que es troba a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona consisteix en un document (referència 245), còpia del Libri Antiquitatum. El contingut tracta de tres promeses de fidelitat dels abats muntanyencs cap als bisbes de Barcelona. També hi dos pergamins (documents 308 i 309) que contenen les assignacions de menjar i vestit per a un diaca i un prevere fetes pel monestir.

  La pràctica totalitat de pergamins que formaven part de l’arxiu de Sant Llorenç del Munt estan dipositats (a més dels desapareguts) en cinc institucions:  l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), la Biblioteca de Catalunya (BC), l’Arxiu de l’Abadia de Montserrat (AAM) i la British Library (BL), l’Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB)  a més d’un fons privat propietat del senyor José de Quadras, comte de Quadras amb quatre pergamins inèdits, estudiats per primera vegada per Pere Puig i Ustrell amb motiu de la realització del Diplomatari publicat l’any 2013.

  ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier (1994). La configuració de l’antic Arxiu de Montserrat (Segles XVI-XVIII). Revista Catalana d’Arxivística. Lligall/8. Pp. 19 – 36.

  BAUCELLS i REIG, Josep; FÀBREGA i GRAU, Àngel (1969). Catàleg de l’Arxiu Capitular de la S.E. Catedral Basílica de Barcelona. 1. Índex general de les sèries documentals. Barcelona.

  FERRANDO i ROIG, Antonio (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Montserrat.

  PUIG i USTRELL, Pere; ROBLES, Javier; RUIZ, Vicenç; SOLER, Joan; CAPELLADES, Alan (2013). Diplomatari de Sant Llorenç del Munt (1101-1230). Col·lecció Diplomataris. Fundació Noguera. Barcelona.

  PUIG i USTRELL, Pere (1995). El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Tesi Doctoral. Fundació Noguera. Barcelona.