Fons documental de la Britisch Library referent al Monestir de Sant Llorenç del Munt.
Matadepera

  Vallès Occidental
  96, Euston Rd, London NW1 2DB, Regne Unit
  1103

  Coordenades:

  41.6412
  2.01795
  418213
  4610406
  Número de fitxa
  08120 - 431
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Medieval
  Segle
  XI-XIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Científic/Cultural
  Titularitat
  Privada accessible
  Britisch Library (96, Euston Rd, London NW1 2DB, Regne Unit).
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  El fons documental referent al monestir de Sant Llorenç del Munt consultable a la secció Additionals Charters de la Britisch Library, consta de dos pergamins referenciats amb els números 62666 i 62673 que daten dels anys 1141 i 1184 i d’altres amb els números de referència 62610, 62627, 62628, 62640, 62643, 62678 on s’esmenten els límits de propietats amb terres del monestir de Sant Llorenç del Munt.

  62610: Ovasius, sacerdot, deixa escrit que el monestir de Sant Llorenç del Munt rep del matrimoni format per Radulf i la seva esposa Paloma, l’any 979, la donació pel bé de la seva ànima, d’un tros de terra al costat del riu Ripoll, prop de Terrassa.

  62627: Joan i Trasmira, l’any 1015 donen al monestir de Sant Llorenç un alou situat al terme de Terrassa, que limita a l’est amb les terres propietat d’Adelaisa, fèmina, i al nord amb terres de Blancúcia.

  62628: 1019. Eima ver a Argemir una propietat que té a la Vall de Mur, al terme de Sant Llorenç Savall, que limita amb terres del monestir de Sant Llorenç del Munt i la ven per l’import de tres sous i cinc diners.

  62640: Otger, abat de Sant Llorenç del Munt, l’any 1039 compra als esposos Guadamir i Ermengarda un alou al costat del riu Molnell, en el terme de Terrassa, per un import d’un mancús i mig d’or.

  62643: Otger (Odgeragius), rep l’any 1044 la donació d’un tal Gerbert al monestir de Sant Llorenç del Munt, d’una vinya situada alterme de Terrassa a l’indret anomenat Marcianos.

  62666: Bernat, abat de Sant Llorenç del Munt, arrenda l’any 1141 als esposos Bernat i Guillema, un mas i una ferreria (fabrega) propera, pel qual pagaran un cens d’un parell de gallines anuals. Al costat de la signatura  de Bernat, hi ha la de sis monjos més (Pons, Esteve, Pons, Raimon, Carbonell i Arnal).

  62673: El monestir de Sant Llorenç del Munt rep de Gerald de Secanella, en remissió de les seves faltes, una deixa testamentària que li fa l’any 1184, la qual consisteix en vuit migenis de forment. En fan lliurament el seu nebot Bernat i la muller d’aquest, Berengària.

  62678: Reconeixement de deute de l’any 1217 de Pere de Prat a favor de l’abat Ramon de Sant Llorenç per la quantitat de quinze sous en moneda barcelonesa.

  La pràctica totalitat de pergamins que formaven part de l’arxiu de Sant Llorenç del Munt estan dipositats (a més dels desapareguts) en cinc institucions:  l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), la Biblioteca de Catalunya (BC), l’Arxiu de l’Abadia de Montserrat (AAM) i la British Library (BL), l’Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB)  a més d’un fons privat propietat del senyor José de Quadras, comte de Quadras amb quatre pergamins inèdits, estudiats per primera vegada per Pere Puig i Ustrell amb motiu de la realització del Diplomatari publicat l’any 2013.

  ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier (1994). La configuració de l’antic Arxiu de Montserrat (Segles XVI-XVIII). Revista Catalana d’Arxivística. Lligall/8. Pp. 19 – 36.

  BAUCELLS i REIG, Josep; FÀBREGA i GRAU, Àngel (1969). Catàleg de l’Arxiu Capitular de la S.E. Catedral Basílica de Barcelona. 1. Índex general de les sèries documentals. Barcelona.

  FERRANDO i ROIG, Antonio (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Montserrat.

  MESTRES i PUIG DE LA BELLACASA, Fèlix; LLUCH, Miquel M. (2000). Pergamins conservats a la Britisch Library d’interès per a la història Local. GAUSAC. Publicació del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès, 17. pp. 65-70. Sant Cugat del Vallès.

  PUIG i USTRELL, Pere; ROBLES, Javier; RUIZ, Vicenç; SOLER, Joan; CAPELLADES, Alan (2013). Diplomatari de Sant Llorenç del Munt (1101-1230). Col·lecció Diplomataris. Fundació Noguera. Barcelona.

  PUIG i USTRELL, Pere (1995). El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Tesi Doctoral. Fundació Noguera. Barcelona.

  ROBLES MONTESINOS, Javier (2014). La dispersió del fons documental del monestir de Sant Llorenç del Munt: un intent d’assaig interpretatiu, VIII Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, pp. 104-108. Diputació de Barcelona.