Fons bibliogràfic de la Biblioteca Popular Carmel Casanovas Montgat

Maresme
Ajuntament de Montgat. Plaça de la Vila, s/n

Coordenades:

41.46671
2.279
439792
4590819
08126-38
Patrimoni documental
Fons bibliogràfic
Contemporani
XX
Regular
Inexistent
Restringit
Sense ús
Pública
Ajuntament de Montgat
Marta Lloret Blackburn

Col·lecció de llibres de petit i mitjà format que es troben col·locats en caixes de cartró al soterrani de l'ajuntament. Es tracta eminentment de novel·les i assaigs.

En el moment present s'estan inventariant els llibres. Aquest element no té fotografia associada.

El montgatí Carmel Casanovas va cedir el seu patrimoni documental a l'Ajuntament de Montgat, qui d'altra banda va comprar la seva residència. En el moment present, la coneguda com a Can Casanovas ocupa el Jutjat de Pau.