Fons arqueològic del Museu Comarcal de Berga L'Espunyola

Berguedà
Museu Comarcal de Berga. Espai de Reserva, Pla de l'Alemany, s/n. 08600-Berga

Coordenades:

42.0535
1.76796
398050
4656451
08078-159
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric
Neolític
Bo
Legal i física
Restringit
Altres
Pública
Museu Comarcal de Berga
Sara Simon Vilardaga

El material obtingut en l'excavació arqueològica del sepulcre de fossa del Corral de Canudes i que actualment es conserva a l'espai de Reserva del Museu Comarcal de Berga, és la següent (el número es correspon al del registre del Museu):
-Núm. 17: una olleta de ceràmica carenada, la part superior és troncocònica i el fons convex, amb nansa (segurament en portava dues). Les mides de la peça reconstruïda són 10,5x16x0,4 cm.
-Núm. 18: plaques molt fragmentades d'os.
-Núm. 19: una dent; correspon a un ullal fragmentat de senglar, tallat i polit. Les mides són 0,4x4,9x0,8 cm.
-Núm. 20: quatre punxons i dues espàtules, d'os, de mides diverses.
-Núm. 21: una fulla, un burí i un gratador de sílex. Mides diverses.
-Núm. 22: diversos fragments de crani humà i d'un maxil·lar inferior d'un individu adult.
La relació de dades del material és a partir de la informació obtinguda a través del mateix inventari del Museu.
A l'article de Josep Carreras (1989: pàgs. 9-22) hi ha un inventari complet del material i una comparativa d'aquest material amb el proporcionat per altres sepultures de fossa.

L'agost del 1964 el Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga va excavar un sepulcre de fossa, parcialment malmès, que havien localitzat a la zona del Corral de Canudes, arran de l'extracció d'argiles que s'estava fent a l'indret. Els materials localitzats van ser dipositats al Museu de Berga, on es conserven avui dia. Josep Carreras va publicar els resultats de l'excavació a la revista d'Estudis del Berguedà número 4 (1989), en la qual també hi ha publicat l'estudi antropològic de les restes per part de Lluís Guerrero.

SERRA VILARÓ,J. (1927): Civilització Megalítica a Catalunya. Musaeum Archaeologicum Diocesanum, Solsona.
CASTANY,J. i altres (1990: 82-84): El Berguedà: de la Prehistòria a l'Antiguitat. Àmbit de Recerques del Berguedà, 1990.
CARRERAS, J. (1989): "Un sepulcre de fossa neolític al Corral de Canudes", a Revista Estudis del Berguedà, núm. 4, pàgs. 9-22.
GUERRERO, Ll. (1989): "Estudi antropològic de les fosses neolítiques del Corral de Canudes", a Revista Estudis del Berguedà, núm. 4, pàgs. 9-22.