Fons arqueològic del Museu Comarcal de Berga
L'Espunyola

  Berguedà
  Museu Comarcal de Berga. Espai de Reserva, Pla de l'Alemany, s/n. 08600-Berga

  Coordenades:

  42.0535
  1.76796
  398050
  4656451
  Número de fitxa
  08078 - 159
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Col·lecció
  Prehistòric
  Neolític
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  Accés
  Restringit
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Museu Comarcal de Berga
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  El material obtingut en l'excavació arqueològica del sepulcre de fossa del Corral de Canudes i que actualment es conserva a l'espai de Reserva del Museu Comarcal de Berga, és la següent (el número es correspon al del registre del Museu):
  -Núm. 17: una olleta de ceràmica carenada, la part superior és troncocònica i el fons convex, amb nansa (segurament en portava dues). Les mides de la peça reconstruïda són 10,5x16x0,4 cm.
  -Núm. 18: plaques molt fragmentades d'os.
  -Núm. 19: una dent; correspon a un ullal fragmentat de senglar, tallat i polit. Les mides són 0,4x4,9x0,8 cm.
  -Núm. 20: quatre punxons i dues espàtules, d'os, de mides diverses.
  -Núm. 21: una fulla, un burí i un gratador de sílex. Mides diverses.
  -Núm. 22: diversos fragments de crani humà i d'un maxil·lar inferior d'un individu adult.
  La relació de dades del material és a partir de la informació obtinguda a través del mateix inventari del Museu.
  A l'article de Josep Carreras (1989: pàgs. 9-22) hi ha un inventari complet del material i una comparativa d'aquest material amb el proporcionat per altres sepultures de fossa.

  L'agost del 1964 el Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu de Berga va excavar un sepulcre de fossa, parcialment malmès, que havien localitzat a la zona del Corral de Canudes, arran de l'extracció d'argiles que s'estava fent a l'indret. Els materials localitzats van ser dipositats al Museu de Berga, on es conserven avui dia. Josep Carreras va publicar els resultats de l'excavació a la revista d'Estudis del Berguedà número 4 (1989), en la qual també hi ha publicat l'estudi antropològic de les restes per part de Lluís Guerrero.

  SERRA VILARÓ,J. (1927): Civilització Megalítica a Catalunya. Musaeum Archaeologicum Diocesanum, Solsona.
  CASTANY,J. i altres (1990: 82-84): El Berguedà: de la Prehistòria a l'Antiguitat. Àmbit de Recerques del Berguedà, 1990.
  CARRERAS, J. (1989): "Un sepulcre de fossa neolític al Corral de Canudes", a Revista Estudis del Berguedà, núm. 4, pàgs. 9-22.
  GUERRERO, Ll. (1989): "Estudi antropològic de les fosses neolítiques del Corral de Canudes", a Revista Estudis del Berguedà, núm. 4, pàgs. 9-22.