Fita de terme 19 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de l'Enric de la Serra.
368

Coordenades:

41.68665
1.81544
401417
4615664
08098-394
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Trencada, erosionada, afectació de fongs
Inexistent
Difícil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 19. Està situada a la partida coneguda com la Casanova. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma de base rectangular. En la part visible mesura 36 cms. d'alçada per 31 d'amplada i 22 de fondària. En una cara té gravada la inscripció C i en l'altra, corresponent al costat de Sant Salvador de Guardiola, la inscripció s'ha perdut per l'erosió.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII. Un referent a tenir en compte són les fites veïnes del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.