Fita de terme 17 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de l'Enric de la Serra.
389

Coordenades:

41.68582
1.81393
401290
4615574
08098-393
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Sense accés
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 17. Està situada a la partida coneguda com la Casanova, al cim d'un turonet. Consisteix en un bloc de pedra més o menys en forma de prisma de base rectangular, amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 45 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 25 de fondària. En una cara té gravada la inscripció CM. L'altra cara no és visible.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII. Un referent a tenir en compte són les fites veïnes del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. Ignorem el significat de les inicials CM. Aquesta part del terme pertany a la parròquia de Salelles, que fins el 1833 va ser un municipi independent i, després, fou integrada dins de Sant Salvador de Guardiola. En les fites del termenal amb Manresa hi ha gravada la inscripció "Salellas". En canvi, en aquesta part del termenal que afronta amb Castellgalí apareixen les inicials CM.
El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.