Fita de terme 18 bis entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem nord-est del terme municipal
Camí de la Peça.
310

Coordenades:

41.71065
1.78798
399169
4618360
08098-376
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
Lleugerament escrostonada
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa. Aquesta fita no apareix en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes, però es troba entre les que en aquest treball s'identifiquen amb els números 18 i 19. Està situada al nord de la casa de la Peça. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 63 cms. d'alçada per 29 d'amplada i 14 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa però no té número identificatiu; en l'altra està erosionada i no s'hi veu cap inscripció.

Per les característiques de l'escut gravat, podria ser una fita del segle XVIII, com la majoria de les que es troben en aquesta zona.