Finca del carrer Major 12 Sant Quirze Safaja

Moianès
Carrer Major, 12. Nucli Sant Quirze Safaja
621

Coordenades:

41.72774
2.15384
429625
4619894
08239-92
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
1798
Regular
Arrebossat exterior malmès
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
9600208DG2290S0001SJ
Núria Cabañas

L'edifici, situat entre mitgeres, s'ubica al nucli urbà de Sant Quirze Safaja. Correspon a una finca de planta rectangular amb la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel ala façana principal, orientada a migjorn. Consta de planta baixa i primer pis. El frontis s'hi obre un portal de llinda de pedra amb l'any 1798 inscrit i a la part central una creu de terme amb un xiprer a cada banda i emmarcat. A banda i banda del portal hi ha una finestra rectangular amb llinda de pedra i la més antiga, situada al cantó esquerra, amb ampit. A l'alçada del primer pis hi ha dues finestres amb ampit i una de dimensions més petites situada a l'extrem esquerre de la façana. El parament exterior dels murs es arrebossat i pintat de blanc.