Façana del Carrer del Carme nº 19 Calaf

Anoia
Carrer del Carme nº19. 08280 Calaf
Ubicat al carrer del Carme
689

Coordenades:

41.73353
1.51037
376117
4621263
08031-16
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6214223CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

L'edifici està situat al carrer del Carme, tot i les modificacions realitzades en diferents restauracions, conserva encara elements en la façana que ens indiquen encara que la seva tipologia constructiva és original a la del carrer.
Presenta planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Possiblement, a inicis del segle XX, s'hi afegís la part superior, guanyant així alçada. Els murs estan arrebossats i pintats de grocs però amb els carreus de les obertures visibles. A la planta baixa, hi trobem un sòcol de pedra laminada. La coberta és a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab.
L'accés el trobem a la planta baixa, amb una petita entrada on es poden observar entre l'arrebossat, els brancals de pedra i la llinda on s'hi va afegir un escut amb motius vegetals i el número de la casa. A la seva esquerra hi ha una senzilla finestra.
A la planta de pis, hi trobem un balcó que ocupa l'ample de la façana, i que consta d'una barana de forja senzilla. S'hi accedeix per dues entrades amb grans brancals i llinda de pedra.
La resta d'obertures de la façana, no presenten cap element d'interès.