Estació romana del Pla de Rubió
Rubió

  Anoia
  Pla de Rubió
  462

  Coordenades:

  41.62581
  1.55116
  379309
  4609245
  Número de fitxa
  08185 - 127
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Medieval
  Segle
  IV-X
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 7576
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  9392408CG7099S0001QM
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.

  El jaciment anomenat de l’Estació romana es troba situat al  Pla de Rubió. Les diverses intervencions arqueològiques realitzades arran de diferents obres de millores del nucli del Pla de Rubió van permetre localitzar diverses restes arqueològiques com part d’una necròpolis ubicada a l’est de Cal Tomàs amb una cronologia d’entre el segle IV -V dC. Treballs realitzat l’any 2005 van permetre localitzar divers estructures que corresponien a l’àrea de treball d’una possible vil·la romana (fons de dolies, fosses, estructures de combustió, murs) i un total de 12 sitges. L’any 2015 es va realitzar una nova intervenció sota el carrer de les Escoles que va posar al descobert part d’un forn de tègula i trams de murs.

  El jaciment fou descobert l’any 1972 per membres de la secció d’arqueològia del Centre d’Estudis Comarcals de l’Anoia. Durant la revisió de la Carta Arqueològica l’any 1991 es va observar la presència d’abundant ceràmica dispersa a l’entorn del Local Social del Pla i de la carretera BV-1037.

  AAVV. (1981): Catalunya Romànica. El Penedès – L’Anoia. Vol. XIX. Barcelona. Fundació Enciclopèdia Catalana.

  DE CASTRO, O. “Memòria de la intervenció arqueològica al Pla de Rubió, Carrer Escoles. Mur de Contenció. Rubió, Anoia”. Actium. Alella, octubre‐novembre de 2016, inèdit.

  FONT, J. “Memòria de la intervenció arqueològica al Pla de Rubió. Nou vial UA1. Rubió, Anoia. Del 18 al 29 de setembre de 2017”. Alella, desembre de 2017. Inèdit

  GEA, M; DE CASTRO, O. “Memòria de la intervenció arqueològica al Pla de Rubió. Xarxa de col·lectors. Fase II. Rubió, l’Anoia. Juny-agost de 2015.”. Actium, Alella, setembre 2015,Inèdit

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Rubió. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  NADAL, E. “Memòria de la intervenció arqueològica al Pla de Rubió. Carrer de les Escoles. Porxo. Rubió, l’Anoia. Del 24 al 28 d’abril de 2017”. Alella, abril de 2017. Inèdit

  VILAMALA, I (Coord): Esborrany del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Rubió (Anoia). Volum I/III. SPAL, octubre de 2017. Diputació de Barcelona – Àrea de Territori i Sostenibilitat.