Estació de tren Martorell

Baix Llobregat
C. Comerç, 2

Coordenades:

41.47882
1.92624
410351
4592469
08114-118
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Generalitat de Catalunya. Plaça Sant Jaume, 4. 08003 Barcelona


Població

08002 Barcelona
Dídac Pàmies Gual. SPAL

L'edifici de l'estació està format exteriorment per cinc cossos, El central i els extrems són de planta baixa i una planta pis, mentre que els dos intermitjos són de planta baixa i dues plantes pis. Les façanes estan pintades amb les finestres emmarcades en blanc. Tots els cossos estan rematats per una barana massissa de pedra. També hi ha un edifici que s'utilitzava pel descans dels treballadors de la companyia ferroviària, que està situat una mica separat de l'edifici de l'estació. Està format per tres volums, essent el central més alt, de planta baixa i dues plantes pis amb les façanes arrebossades i pintades i rematades també amb una barana massissa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 07 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La fusió entre la Compañia del Ferrocarril de Barcelona a Martorell i el Ferrocarril de Tarragona a Martorell i de la qual va sorgir la de Camino de Hierro del Centro, es va aprovar al consell de ministres d'Espanya del 10 de setembre de 1861. Al 14 de setembre de 1861 va tenir lloc l'acte de col·locació de la primera pedra; la inauguració va ser presidida per el rei Francisco de Asis comissionat per la seva esposa la reina Isabel II, l'Arquebisba de Tarragona i el Bisbe de Barcelona. El juny de 1864 a les nou i tres quarts del matí va arrancar de l'estació de Martorell la primera màquina, amb el número 9 i un cartell que posava Tarragona, amb destinació Tarragona . El dia 15 d'abril de 1865 es va obrir al públic la línia de Barcelona - Martorell - Tarragona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.