Església de Santa Maria del Pla dels Albats Olèrdola

Alt Penedès
Conjunt Monumental d'Olèrdola

Coordenades:

41.30502
1.7133
392286
4573416
08145 - 256
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Pre-romànic
Romànic
Modern
X-XVI
Bo
Es tracta d'una ruïna consolidada que forma part d'un jaciment arqueològic.
Fàcil
Cultural
Pública
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Plaça de Sant Jaume, 4, 08002 Barcelona
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Les restes de l'església de Santa Maria estan situades al Pla dels Albats del Conjunt Monumental d'Olèrdola. Es tracta d'un edifici d'una sola nau amb l'absis quadrangular. Conserva els murs perimetrals de poca alçada, amb un campanar situat a l'angle sud-est. A l'interior s'hi conserva el mil·liari que fou localitzat durant la intervenció arqueològica, i que es creu que s'hauria reutilitzat com a peu d'altar.

Documentada des del segle X com a Santa Maria "fora murs", depenia de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Posteriorment dedicada a Sant Cristòfor, va ser abandonada vers el segle XVI, quan es creu que funcionà un temps com a masia. La intervenció arqueològica que s'hi va fer des de l'any  2011 va posar al descobert les restes i la necròpolis de sepultures antropomorfes tallades a la roca que l'envolta. 

Ecclesiæ, cœmeteria et loci (sæc. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI). Sant Quirze de Colera, Sidillà, Olèrdola.