Escut dels Taiadella al Palau dels marquesos d'Alòs Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 2.
724 m

Coordenades:

41.752
2.121
426921
4622615
08064-72
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Barroc
XVII
Regular
Presenta signes d'erosió.
Legal
BCIN. R-I- 51-0012052-00000. 3882-MH.
Sí, IPA.: 31750
Fàcil
Ornamental
Privada
6928706DG2262N0001GI
Virgínia Cepero González

L'escut heràldic de la família Taiadella es troba situat a la dovella central del portal d'entrada al Palau dels marquesos d'Alòs. Està sostingut per dos putti o angelets, recolzat sobre una cartel·la amb un cap d'àngel alat, i a la part superior hi ha un elm.
L'escut presenta, a la part central, un arbre; al costat dret, una mà amb una falç que talla el tronc de l'arbre; i al costat esquerre, una mitja lluna.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.