Cases aparellades a la carretera de Granera, 18-20 i 22-24 Castellterçol

Moianès
Ctra. de Granera, 18-20 i 22-24.
713 m

Coordenades:

41.74992
2.12215
427014
4622383
08064-71
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 30757.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Es tracta de dues cases aparellades, de planta rectangular, que consten de planta baixa i golfes.
La teulada és de teula ceràmica aràbiga a quatre vessants, tot i que dues de les vessants són molt més llargues que les altres. En sobresurt, a la part posterior, un cos a mode de llanterna.
La façana principal és simètrica i molt senzilla. Les obertures són rectangulars i, en destaca, la línia motllurada a manera de guardapols que remarca totes les obertures.

Segons l'IPA és BCIL (Catàleg: 353-I). DOGC 06/11/1981.
Consten amb el núm. 26, com a edifici de protecció parcial a la Relació d'edificis d'interès annex a la Normativa del Pla general d'ordenació municipal de Castellterçol de 1981.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).