Escoles de la Carrerada Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
CEIP Josep M. Folch i Torres. Pg. de la Carrerada, 49, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-70
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1934
Josep Torres i Clavé i Josep Lluís Sert i López, arquitectes.
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 1.07. BCIL.
Sí, IPA.: 27518.
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Edifici d'escoles, de planta baixa i composició modular de superfícies planes, amb grans finestrals que serveixen per organitzar els espais sempre a partir de la seva funcionalitat.
En el seu inici estava format per quatre aules per a quaranta alumnes, amb els serveis corresponents.
Cada classe comunica amb una terrassa descoberta, i el corredor és el vestíbul i guarda-roba. L'escola es comunica amb l'exterior a través d'un porxo, mitjançant una rampa d'accés. Els serveis i els urinaris tenen ventilació transversal.
A l'exterior, els murs plans i arrebossats responen al mateix interès funcional propi de l'estil racionalista de l'edifici.
La seva estructura funcional feia les aules còmodes, lluminoses i ben ventilades.
Possiblement l'estructura és de murs portants amb forjats de formigó i bigues de ferro.
EI cossos de les edificacions tenen la coberta molt poc inclinada, d'una sola vessant.
La façana es caracteritza per la seqüència de grans finestrals, separats per murs a manera de contraforts. Predomina l'horitzontalitat. Cada mòdul té com a accés una rampa.
Hi ha continuïtat amb l'exterior gràcies a la transparència dels espais dividits per grans finestrals.
Contrasten els espai enguixats i pintats, amb els espais on es deixa veure el material de construcció, el formigó.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

L'edifici va ser projectat pels arquitectes Josep Torres i Clavé i Josep Lluís Sert i López (GATCPAC), és d'estil racionalista i va ser construït l'any 1934.
Des de principis de la dècada dels anys 30 del segle passat, a Catalunya i a la resta d'Europa es va anar desenvolupant un moviment atent a les demandes socials, facilitat per la proclamació de la II República. Aquest moviment proposava unes condicions de vida molt més favorables, i això afectava al disseny dels espais públics i privats i dels diferents edificis.
El GATPAC (Grup d'Arquitectes Catalans per al Progrés de la Cultura Contemporània) va ser fundat per Josep Lluís Sert al novembre de l'any 1930. Aquest moviment promovia una sèrie d'idees a tenir en compte al construir una escola: espai i mobiliari proporcionats a les dimensions del nen, bona orientació i màxima il·luminació. Amb aquestes premisses es va construir l'escola.
Aquestes escoles foren ideades com a "escola tipus", com a model a seguir en posteriors grups escolars. Tant els materials com els obrers del ram van ser de Palau i rodalies, utilitzant tècniques de construcció habituals de l'època, però afegint-hi bigues de ferro per aconseguir finestrals més amplis.
Si bé les classes van començar l'any escolar 1934-1935, la inauguració oficial de l'escola va ser el 5 d'abril de 1936.
A la dècada dels anys cinquanta del segle passat,es va fer una ampliació a la façana oest, sense respectar el sistema originari de cossos autònoms.
Durant tots aquests anys, fins al dia d'avui, les Escoles Velles han vist passar per les seves aules una bona part dels nens i nenes de Palau.

BOHIGAS, O. (1970) Polèmica arquitectura catalana. Barcelona: Edicions 62.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
MIRALLES F. (1983) "L'època de les avantguardes, 1917-1970". Història de l'Art Català. Barcelona: Edicions 62.
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA i VILA, Ll. (1985) El meu poble. Barcelona.