Enteixinats de can Sabanés Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Creu Real, núm. 6
  126

  Coordenades:

  41.54642
  1.89445
  407793
  4600008
  08147-213
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVII
  1601
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7901364DF0070S0001FY
  Jordi Piñero Subirana

  Enteixinats que es conserven a la planta baixa d'aquesta casa (tipus I: rectangulars de 46x33 cm ) i a la planta primera (tipus III: quadrats de 42x42 cm ) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat). Les de la planta baixa estan disposats entre bigues de fusta de talla de més qualitat . Ocupen una superfície de 32,8 m2 els quadrats i de 6,25 m2 els rectangulars. Els models decoratius del tipus I són els 1,2,3,4 i 5; és a dir: aus amb l'arbre de la vida, espina de peix, inscripció "Paula Sasaya", espina de peix amb signes, inscripció "JHS, Maria Virgo". Els models del tipus III són els 21,26,27,28, 29 i 30; és a dir: estel, inscripció "Aragall", Sagrat Cor, escut de Barcelona, castell amb data 1601 i flor.

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics. Els plafons del tipus III corresponen a l'any 1601. La casa ha estat objecte de reformes recentment.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-02