Enteixinats de cal Segura Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Ample, núm. 20
  117

  Coordenades:

  41.54541
  1.89441
  407788
  4599896
  08147-217
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI
  1577
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7900101DF0070S0001PY
  Jordi Piñero Subirana

  Situats en dues cambres i passadís al primer pis (la cambra petita i el passadís estan tapats) es conserven enteixinats del tipus IV (quadrats, de 38,5 x 38,5 cms) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat), disposats entre bigues de fusta de talla de 9 cm, amb caps de biga esculpits que representen rostres humans. Ocupen la cambra gran (la no tapiada) una superfície de 18 m2. A la casa existeixen els següents models decoratius: 31,32,33,34,35 i 36; és a dir, inscripció "JHS", cap d'àngel, escut de Montserrat, motiu floral A, escut de Carles V i motiu floral B.

  En la mateixa casa ha aparegut recentment una porta amb marc de guix i llinda apuntada amb la inscripció "Mesa d'abril".

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-08