Enteixinats de cal Pons Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Ample, núm. 48
  124

  Coordenades:

  41.54613
  1.89453
  407799
  4599976
  08147-219
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI-XVII
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7901360DF0070S0001QY
  Jordi Piñero Subirana

  Situats en tres cambres al primer pis es conserven enteixinats del tipus I (rectangulars, de 47 x 36 cm) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat), disposats entre bigues de fusta de talla de qualitat mitjana. Ocupen una superfície de 28,8 m2. A la casa existeixen els següents models decoratius: 1,2,3,4, 5,6,7 i 10. És a dir: aus amb l'arbre de la vida, espina de peix, inscripció "Paula Sasaya", espina de peix amb signes, inscripció "JHS, Maria Virgo", espina de peix amb mussol, aus i vaques, i rombes i puntes de diamant.

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-10