Enteixinats de ca la Pellera Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Salvador Casas, núm. 4
  113

  Coordenades:

  41.54479
  1.8932
  407686
  4599828
  08147-228
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVII
  1601
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7700404DF0070S0001LY
  Jordi Piñero Subirana

  Situats en una cambra del primer pis de l'anterior casa hi havia uns enteixinats, que actualment es conserven fora del seu lloc originari. Són enteixinats del tipus III (quadrats, de 35 x 35 cm) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat). Ocupaven una superfície de 19,8 m2, i els models decoratius són els següents: 28, 29, 30, 3 i 32. És a dir: escut de Barcelona, cstell amb data 1601, flor, inscripció "Paula Sasaya" i cap d'àngel.

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-24