Els Vilars
Òdena

  Anoia
  Camí Sant Genís (Camí de Cal Cornet a l'Espelt), PK 1,100
  Emplaçament
  Camí de Cal Cornet entre Cal Passanals i la bifurcació cap a Ca l'Ajut

  Coordenades:

  41.60302
  1.58379
  381985
  4606670
  Número de fitxa
  08143 - 292
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 3012
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08142A01000057
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  El jaciment està ubicat en un camp de conreu a ponent de l'Espelt, on hi mena un camí que surt d'aquest barri d'Òdena. En el lloc, tant el 1984 en motiu de la redacció de la Carta Arqueològica, com el 1991 en la seva revisió s'ha apreciat l'existència d'una concentració de ceràmica romana consistent en fragments de dolium, tegula romana, imbrex fragments inclassificables d'àmfora romana i sigil·lades i fragments de pedres de molí de pedra volcànica i de granit. Arran dels moviments de terra posteriors i dels treballs mecànics efectuats per esplanar els camps, tota la zona ha quedat molt modificada i, tot i que són presents fora de context alguns blocs de pedra ben treballats, és pràcticament nul·la la presència de materials arqueològics. Sembla que durant aquests treballs d'esplanació, varen sortir gran quantitat de pedres, cosa que fa pensar que hi hagués algun tipus d'estructura.

  El jaciment va ser descobert el 1955 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Durant la revisió de la Carta Arqueològica, el 1991, ja es va constatar que el jaciment havia estat profundament alterat per una sèrie de treballs mecànics efectuats per esplanar i ampliar els camps de conreu. En el decurs d'aquesta intervenció incontrolada sembla que es van malmetre estructures i es van dispersar sense cap ordre els blocs de pedra localitzats. Cal dir, també, que entre el 3 i el 14 d'octubre del 2005 es va efectuar un seguiment arqueològic de les obres de construcció del projecte d'abastament d'aigua des de l'embassament de la Llosa del Cavall a Igualada, a càrrec de l'empresa CODEX i dirigit per Cristina Benet. Es van localitzar abundants fragments de ceràmica d'època romana concentrats al nord del camí de Cal Cornet, en el terreny conegut amb el nom dels Vilars. Recentment (entre el juliol del 2009 i el novembre del 2010) i en el marc de l'obertura de noves rases per al proveïment d'aigües en el tram de Calaf a Igualada, que havia d'afectar una part de la zona d'expectativa arqueològica, s'ha dut a terme un control preventiu que ha constatat, un cop més, la presència, ja més escadussera, de material constructiu i ceràmica d'època romana. Els treballs van ser dirigits per Marc Bosch i Dídac Pàmies, de l'empresa Antequem (Arqueologia i Patrimoni Cultural).

  BENET, Cristina; ROIG, J. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica al sistema de proveïment des de la Llosa del Cavall. Tram de Calaf fins a Igualada. Els Prats de Rei, Veciana, Copons, Jorba, Rubió, Òdena i Igualada (Anoia).
  BOSCH DE DORIA, Marc; PÀMIES GUAL, Dídac (2011). Memòria científica de la intervenció arqueològica a les obres de construcció del projecte d'abastament d'aigua des de l'embassament de la Llosa del Cavall a Igualada. Tram Calaf-Igualada, i als jaciments del Torrent del mas Arnau (Òdena) i de l'eremitori de Cal Garsa (Veciana). Juliol de 2009-Novembre de 2010.
  MALUQUER DE MOTES, J. [ET ALII] (1982). Catàleg provisional dels poblats de l'època ibèrica al Principat de Catalunya, Universitat de Barcelona. Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Barcelona.